Sunumlarda Yazı Tipi Seçimi

Sunumlarımızda hangi yazı tipi ve karakter boyutunu kullanacağımız önemli bir seçimdir. Bugün hangi işletim sistemini ve sunum programını kullanırsanız kullanın, bu tarz yazılımlarla birlikte gelen bir çok çeşit yazıtipleri mevcut. Bazı yazıtipleri ekranda ve yansıtılan görüntüde daha rahat okunur. Bazıları ise yazılı metin şeklinde kullanmaya daha elverişlidir.

Burada 3 ana yazı tipi “kategorisinden” bahsedeceğiz: Serif, Sans Serif ve Monospace.

SERIF YAZI TİPİ

Daha çok okunmak üzere yazılan metinlerde kullanılır. Harflerin uçlarında bulunan çıkıntılar yanyana duran harfleri okurken gözün daha rahat bir şekilde takip edebilmesini sağlar. Bu da okumanın daha kolay bir hal almasını sağlar. Serif, aşağıdaki harflerde bulunan kırmızı uzantılardır.

Serif kategorisindeki yazı tiplerinden bazıları: Georgia, Times New Roman.

SANS-SERIF YAZI TİPİ

Yukarıdaki uzantılara sahip olmayan karakterlerdir. Bu harfler ekranda ve yansıtılan görüntüde daha kolay okunur ve algılanır. Bu yüzden, bilgisayar destekli sunumlarınızda Sans-Serif yazı tipleri kullanmak daha uygundur:

Sans-Serif kategorisindeki yazı tiplerinden bazıları: Arial, Helvetica, Tahoma ve Verdana.

MONOSPACE YAZI TİPİ

Karakter genişliklerinin standart olduğu yazı tipidir. Örneğin, şu anda okumakta olduğunuz yazı karakterinde I harfi ile O harfinin genişliği farklıdır. Monospace yazı tiplerinde ise I ve O birebir aynı genişliğe sahiptir. Eğer yazılı dokümanlarınızda veya sunumlarınızda, özellikle alt alta gelen rakkamlar veya toplamlar göstermeniz gereken durumlarda mutlaka kullanın. Harf ve rakkamlarda olduğu gibi, boşluk (space) karakteri de aynı genişliğe sahip olduğu için monospace yazı tipinde karakterleri hizalamak çok kolaydır.  Aşağıdaki örneklerde ilk üç satırdaki karakterler farklı genişliğe, ondan sonra gelen üç satırdakiler ise aynı genişliğe sahiptir. Hem satır sonundaki TL harflerinin hem de iki noktaların nasıl hizalandığına dikkat edin:

    2021 Maliyet Toplamı : 10.980,45 TL
           Yıllık Amortisman :  9.240,20 TL
                              Toplam : 20.220,65 TL

2021 Maliyet Toplamı : 10.980,45 TL
   Yıllık Amortisman :  9.240,20 TL
              Toplam : 20.220,65 TL

Yukarıda bahsedilen 3 özellik, yazı tipinin kategorisidir. Bir başka önemli nokta ise yazı tipinin kendisinin nasıl göründüğüdür. Örneğin, ciddi bir şirket sunumunda Comic Sans yazı tipini kullanmak sunumun içeriği veya konusu ile örtüşmeyecektir. Aynı şekilde, insanların kendilerini rahat hissetmeleri gereken bir sunum ortamında sürekli koyu, kalın ve ağır harfler kullanmak da dinleyicileri gereksiz bir ciddiyet içine sokabilir. Sunumunuzda hangi yazı tipinin en uygun olacağına siz karar vereceksiniz. Ancak en az hangi yazı tipini kullanacağımız kadar önemli bir nokta daha, yazı karakteri boyunun ne olacağıdır.

Küçük boyutlardaki yazılar sunum yaptığınız mekandki herkes tarafından rahatlıkla okunmayabilir. Özellikle bir kaç sıradan fazla arkaya doğru giden bir oturma düzeni varsa, yansıtılan görüntüdeki küçük karakterler arka sıralarda oturan kişiler tarafından hiç okunmayabilir.