Projenizde veya kariyerinizde varmak istediğiniz noktaya yönelik iletişim programları

Çalıştığınız şirketin yönetim kuruluna kritik bir sunum yapacak bir kurumsal profesyonel olabilirsiniz. Veya projenize finansman sağlayıp sağlamamaya karar verecek bir yatırımcı grubuna sunum yapacak bir girişimci de olabilirsiniz.

Her durumda, karşınızdakilerle güçlü iletişim kurabilmek, onlara kuvvetli bir şekilde hitap edebilmek, mevcut başarılarınızın devamı için kritik öneme sahip bir beceridir. Bu beceriyi, kendiminki dahil birçok sunum kitabında bahsedilen, üç aşamalı basit bir süreç ile geliştirebilirsiniz: İçerik, Tasarım ve Sunuş

Bu becerileri önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlayan çalışmalarım, özellikle iki ana hedef kitle üzerinde yoğunlaşıyor:

  • Sunumlarında genel iletişim becerilerini geliştirmek isteyen profesyonel çalışanlar, ve
  • Yatırımcı sunumlarında ve finansman süreçlerindeki iletişimlerinde daha etkili ve yetkin olmak isteyen girişimciler ve start-up kurucuları. Kendim de bir melek yatırımcı olduğum için yatırımcı görüşmeleri için masanın her iki tarafından da bakış açısı sağlayabiliyorum.

İletişim programlarımın içeriği, son 12 yılda 100’den fazla şirkette yüzlerce kişiyle yaptığım çalışmaların yanı sıra konuyla ilgili kapsamlı araştırmalara dayanıyor. Belirgin bir konu üzerine yapılan odaklı ve detaylı araştırmadan gelen netliği seviyorum.

(Bu son kısmı David C. Baker’a atfediyorum.)

Girişimciler ve Yatırımcı Sunumları

Yatırım arayan projelerin sayısı ne kadar yüksek olsa da ona cevap verebilecek finansman miktarı da bir o kadar kısıtlı. Bu nedenle, finansman arayan girişimcilerin, potansiyel yatırımcılar ile güçlü bir şekilde bağ kurabilmeleri ve tercihen bunu oldukça kısa bir süre içinde yapabilmeleri gerekir. Tipik bir yatırımcı sunumu için girişimcinin sadece 4-5 dakikası olduğu düşünüldüğünde, etkili iletişimin önemi oldukça ortaya çıkıyor.
Start-up ekipleri ile, iletişim becerilerini geliştirecek ve projeleri için gerekli finansmanı alma şanslarını artıracak çalışmalar yapıyorum. Ayrıca, yatırımcı sunumu tasarım hizmeti de alabilirsiniz.

Kurumsal Eğitimler

Bir çoğumuz şirket içinde yapılan sunumları sıkıcı buluyoruz. Ancak iş yaşamında sunumlar hala en sık kullanılan iletişim araçlarından biri olmaya devam ediyorlar. Şirket içindeki göreviniz ne olursa olsun, iyi sunumlar yaparak kariyerinizi geliştirebilirsiniz. Ama benzer biçimde, kötü sunumlar yaparak da ilerlemenizi engelleyebilirsiniz.
Kurumsal eğitimlerde, profesyonel çalışanların yaklaşan herhangi bir sunumu bir kariyer ilerleme fırsatına dönüştürmek için mevcut becerilerini kazanmalarına veya geliştirmelerine yardımcı oluyorum.

Bire Bir Çalışmalar

Birkaç özel görüşme ile, iletişim becerilerinizi ciddi miktarda geliştirebilirsiniz.
Özellikle satış, müşteri yöneticisi veya pazarlama alanlarında çalışan bir profesyonelseniz, birlikte yapacağımız kısa çalışmalar, hedef kitlenizle güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olacak ve sizi daha da etkin bir iletişimci haline getirecektir.

Üniversiteler, Hızlandırıcılar ve Kuluçkalar

Farklı ülkelerdeki üniversiteler, kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırıcıları ile iş birliği yapıyorum ve bünyelerinde yer alan girişimcilerin sunumlarını ve iletişimlerini geliştirecek, yatırım alma şanslarını artıracak eğitimler veriyorum.